Jak postupovat při reklamaci

Postup při reklamaci zboží:

  1. Vyplňte reklamační protokol, který najdete zde "Formulář pro reklamaci zboží". Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamace. Závadu popište co nejpodrobněji, případně můžete na vytištěný protokol připojit nákres.
  2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
  3. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
  4. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
  5. Spolu s protokolem reklamovaného zboží přiložte i kopii daňového dokladu - fakturyKomunikace se tak výrazně urychlí.

Zboží odesílejte na adresu :

Scooters a.s.
U Vlečky 665, Modřice
664 42 Česká republika

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

Zboží můžete reklamovat také na naší prodejně v Modřicích.